MENÜ

Festő Iskola
Első lépések az önmegvalósításhoz!

 

Az etruszk festészet
A föld alatti sírkamrák védelmében a festmények nagy része épen megmaradt. A freskótechnikával készült falfestmények az archaikus görög festészetben is uralkodó hagyományokat követnek. Az archaikus korban (Kr.e.6. sz) sötét vöröset alkalmaztak a férfiak arcánál, testénél; a nőknél fehéret. Eleinte körülrajzolták a motívumokat egy folyamatos, sötét vonallal, s csak azután töltötték ki azokat festékkel. A későbbiekben (Kr.e.4. sz.) eltűnik körvonalazás, az árnyalás és a rövidülés lehetőségeivel gazdagodik a színezés új technikája; az ábrázolás egyre testszerűbbé vált.
Az ábrázolás témái között (Kr.e.6–5. sz.) előszeretettel festettek a mindennapi élettel kapcsolatos jeleneteket (a tarquiniai Halász- és Vadász-síremlék, Kr.e.530–520). Gyakoriak a halotti tort, táncot ábrázoló síremlékek (Oroszlános síremlék freskója, Tarquinia); majd a 4.századtól kezdve egyre nőtt a síron a túlvilággal és a mitológiával kapcsolatos ábrázolások súlya. A portrék és a feliratok által egyénivé tett elhunytakat immáron isteni és pokolbéli lények, mitológiai hősök kísérték utolsó útjukra (II.Orcus síremléke Tarquiniában, Kr.e.350 körül). Festett terrakottalapokkal a megszentelt épületek falait díszítették.
Kétségtelen, hogy az etruszkok művészetét a görög művészet hosszú ideig befolyásolta. Csaknem hét évszázadon keresztül hatottak az etruszkokra a kis-ázsiai ión, majd a korinthoszi és az attikai, végül pedig a hellénisztikus alkotók. A görög művészetnek mindezek a megnyilvánulási formái termékeny megoldásokat adtak át az etruszkoknak http://hu.wikipedia.org/wiki/Etruszk_m%C5%B1v%C3%A9szet ,elsősorban az építészetben, a kerámiaművészetben és a plasztikában. Ugyanakkor az etruszk művészet teljesen egyéni vonásokkal is bír. Figyelemre méltó a stilizálásra való törekvés, az élénk színek alkalmazása, a dinamikus ábrázolásmód.
A vázafestészet magas színvonalából, a mozgalmas életkép-ábrázolásokból következtethetünk festészetük nagyszerűségére. Szinte valamennyi korabeli tárgy, viselet, mítosz stb. megjelenik ezeken festményeken, amelyeken előbb csak fekete, majd vörös színt használnak;

 

Asztali nézet