MENÜ

Festő Iskola
Első lépések az önmegvalósításhoz!

 

Festő Iskola ( postacím:Budapest Kresz Géza 27II/1, bankszámlaszám: UNICREDIT: 10918001-00000086-46300003...........továbbiakban: Üzemeltető)...Varga Szidonia/a:Banos Erzsébet/19650222................................................................................................................................) és igénybe vevő........................................................................................................................................................................................ részére a jelen Általános Szerződési Feltételek keretében meghatározott szolgáltatásokat kínálja az alábbi részletezett feltételek szerint.
A Festő Iskola oldalon kínált szolgáltatások igénybe vételének megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket.
Mindenemű sokszorosítás  nem engedélyezett továbbá ezen szolgáltatással kapcsolatos írásos anyag felhasználása  az oktató anyag továbbítása szabályellenes. Ezen oldal használatba vétele kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő formában történhet.
A szolgáltatás tárgya, tartalma :melléklet tartalmazza
1.Üzemeltető felelőssége
Üzemeltető köteles évi 99%-os rendelkezésre állás mellett a szerződésben vállalt szolgáltatásainak biztosítására. A rendelkezésre állás mellett számításba nem tartoznak bele a harmadik fél hatáskörébe tartozó szolgáltatások, valamint az előre bejelentett karbantartások.
Szerzodő Felek a közöttük létrejött írásbeli szerződésben határozzák meg a  szerződés időbeli hatályát, megszünését, díj megfizetését, az Üzemeltető által nyújtott konkrét engedmények feltételeit valamint minden olyan kérdést amelyet bármelyik fél lényegesnek minősít.
Üzemeltető a megrendelt csomagot a mindenkor hatályos, meghírdetett díj ellenében teszi közzé. Jelen szerződés állandó, elválaszthatatlan részét képező mellékletben kerülnek rögzítésre az aktuális alapárak, kedvezmények, akciók .
2. Igénybe vevő felelősége
Az igénylő az általa megrendelt  csomagnak megfelelő  díjat a hirdetés megrendelésének napjától 8 munkanapon belül átutalásos megbízással vagy postai csekken teljeíti de legkésőbb az aktuális kezdést megelőző 24 órán belül.
A szerződés hatályba lépése ennek teljesítésével kezdődik.
Csomagok és díjak  elfogadásnak minŐsül, amennyiben az igénylő ráutaló magatartásával a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi.
A Festő Iskola oldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, annak bárminemű felhasználása igénybe vevő  saját kockázata és felelőssége.
Az igénybe vevő tudomásul veszi ezen kurzuson való részvétel önfejlesztés céljára szolgál .Nem iskola redszerű.
Az üzemeltető a mellékletben közzé tett szolgáltatást tájékoztató jeleggel bocsájtja az igénylő rendelkezésére önfejlesztő tréning formájában.
3. Adatvédelem
Üzemeltető a  szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az ebből származó díjak számlázása, valamint az ezzel kapcsolatos követeléseinek érvényesítése céljából kezelheti a igénylő azonosításához szükséges és elégséges adatokat.
Üzemeltető a regisztráció valamint a  szerződések megkötése során az igénylő megadott személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXII. Törvény és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény rendelkezéseit betartja.
4. A szerződés megszünése
Szerzodő Felek által írásban létrejött szerződések megszünése kérdésben elsősorban az abban foglaltak az irányadóak.
Az Üzemeltető a magánszemély  szerződésszegése esetén minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult a  rendszeréből törölni. Ilyen szerződésszegésnek minősül részvételi díj megnem fizetése továbbá, ha az igénybe vett szolgáltatás szövege más internetes oldalra való utalást, hivatkozást tartalmaz vagy bújtatott reklám található.
Az igénylő tudomásul veszi,hogy jelen
5. Egyéb rendelkezések
Az igénylő tudomásul veszi,hogy jelen  szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Budapest...........................................
Üzemeltető :                                                                                            Igénylő:
Melléklet:Szerződés tárgya
Alap csomag: melynek havi jelképes díja van -ezért heti két alkalommal elméleti oktatás írásban ,fotókkal,hogyan építsünk fel egy képet.Minden ami a festészettel kapcsolatos részletesen,festékek,eszközök használata,praktikák,..stb.Pályázati lehetőségek.A kurzus 6 hónapig tart.Oktató anyag heti kétszer érkezik hírlevél formájában.Ezután lehet tovább lépni a haladó csoportba.
Haladó csoport végén kiállítási lehetőség.
Díj,havi/4800HUF utalás vagy csekk ...a beérkezést követően kerül az oktató anyag küldése.festoiskola.freewb.hu/jelentkezes
Pályázati lehetőség  több művel .Művenként 1000ft a pályázati díj .
I.díj 15000 HUFértékben
II.dí 10000 HUFértékben
III díj 5000 HUF értékben
Extra csomag:Mindenki egyéni oktató anyagot kap.Első feladat lesz,hogy saját munkáról kérünk képet melyet közösen kielemezünk.Folyamatos mentori segítség.Rendszeres email kapcsolat,szükség esetén telefon..Oktató anyag heti kétszer érkezik  hírlevél formájában.Szintén 6 hónapig tart.
Haladó csoportba való jelentkezési lehetőséggel.
A haladó kurzus végén alkotótábor igény részvételi díjjal (létszám függő.)Minimum 5 ember.
valamint.....
Pályázati lehetőség  több művel .Művenként 2000ft a pályázati díj .
I.díj 15000 HUFértékben
II.dí 10000 HUFértékben
III díj 5000 HUF értékben
Kiállítási lehetőség melyen kortárs Galériákkal kapcsolat építés.
Képes,önéletrajzos katalógus kiadását mely megvásárolható lesz.
Aktuális időpontban tájékoztató küldése.
Csomag díj havi/8000 HUF-utalás vagy csekk. A beérkezést követően kerül az anyag küldése. festoiskola.freewb.hu/jelentkezes
Jelentkezési idő :2011szeptember 15
Kezdés:2011 szeptember 30

 

 

Asztali nézet